HOME - LOGOPEDA - INTEGRACJA SENSORYCZNA - WCZESNA INTERWENCJA I WSPOMAGANIE ROZWOJUO NAS - NASZ ZESPÓŁOFERTA - LOGOPEDA - NEUROLOGOPEDA - INTEGRACJA SENSORYCZNA - WCZESNA INTERWENCJA I WSPOMAGANIE ROZWOJU - PSYCHOLOG - TERAPIA RĘKI - TERAPIA MIOFUNKCJONALNACENNIKGALERIAKONTAKT
 
MASZ PYTANIE?
NAPISZ DO NAS
 
  SPRAWDŹ
JAK DO NAS TRAFIĆ?
full-1full-2full-3

Polityka prywatności

drukuj   •   powrót

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH i ICH DZIECI DIAGNOZOWANYCH i KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG EDUKACYJNYCH i  TERAPII W CENTRUM LOGOPEDII i TERAPII PEDAGOGICZNEJ EWELINA ŻUREK

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, że:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych jest Centrum Logopedii i Terapii Pedagogicznej LOGOS Ewelina Żurek z siedzibą przy ul. Wąwozowej 30/ 1  02-796 Warszawa.

Tel. 22 408 86 86, mail:centrum@logos.edu.pl

Aby skontaktować się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy napisać do nas

mailowo: centrum@logos.edu.pl, w tytule wiadomości wpisując „ODO” lub listownie: „ODO” Centrum Logopedii i Terapii Pedagogicznej LOGOS Ewelina Żurek ul. Wąwozowej 30/ 1 02-796 Warszawa

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe dzieci i rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane będą w celu wykonania wybranej usługi lub realizacji zawartej umowy, komunikacji w sprawie umówienia/odwołania wizyt w gabinecie, procesu organizacji pracy oraz przesyłania informacji dotyczących organizacji pracy. Dane osobowe będą przetwarzane również w celach podatkowych i rachunkowych oraz w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne dla realizacji usługi lub wykonania umowy oraz w innych celach opisanych powyżej.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

lit. a – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
lit. c – przetwarzania jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
lit. f – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Udostępnianie danych

Dostęp do przetwarzanych danych osobowych mogą uzyskać następujące kategorie zaufanych odbiorców: upoważnieni pracownicy i współpracownicy oraz przedstawiciele podmiotów współpracujących z nami w ramach realizacji zadań wynikających z prowadzonej przez nas działalności (obsługa księgowa, informatyczna, hosting, dostawcy oprogramowania do obsługi gabinetu oraz dostawcy przestrzeni serwerowych, operatorzy telekomunikacyjni). Dane osobowe mogą również zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe dzieci i rodziców/opiekunów prawnych przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania wybranej usługi lub realizacji umowy. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Centrum Logopedii i Terapii Pedagogicznej LOGOS. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

Przysługujące Państwu prawa

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych swoich oraz dziecka, prawo ich sprostowania, uzupełnienia, uzyskania kopii, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu i prawo do cofnięcia zgody oraz prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Profilowanie

Dane nie będą służyły podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu

 
O nas  •  Oferta  •  Cennik  •  Polityka prywatności  •  Kontakt
(22) 408 86 86centrum@logos.edu.pl
Logos
Copyright © Logos - Centrum Logopedii i Terapii Pedagogicznej  •  All rights reserved  •  designed by estores.pl
DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU