Logopedia

Zapoznaj się z zakresem usług logopedycznych, które oferujemy.

Zobacz więcej

W zakresie usług logopedycznych oferujemy kompleksową diagnozę, terapię oraz konsultacje w obszarze profilaktyki i wczesnej interwencji logopedycznej.

  • diagnoza i terapia logopedyczną wad wymowy w dyslalii, m.in. seplenienie, rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm, mowa bezdźwięczna,
  • diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy ORM,
  • diagnoza i terapia zaburzeń mowy i komunikacji (m.in. w spektrum autyzmu, afazji, zespół Downa)
  • konsultacje z zakresu profilaktyki i wczesnej interwencji logopedycznej,
  • ocena skróconego wędzidełka podjęzykowego


Terapia logopedyczna zawsze prowadzona jest podczas indywidualnych spotkań, a pierwsza wizyta poświęcona jest diagnozie logopedycznej, na którą składa się:

- wywiad z rodzicem/opiekunem,
- obserwacja zachowań werbalnych i niewerbalnych dziecka,
- badanie stanu i sprawności aparatu artykulacyjnego,
- orientacyjne badanie słuchu,
- badanie funkcji połykania i oddychania,
- badanie słuchu fonematycznego,
- badanie pamięci słuchowej,
- sprawdzenie kompetencji komunikacyjnych i językowych,
- omówienie wyników oraz przedstawienie planu terapeutycznego.

Terapię i program terapeutyczny zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i predyspozycji dziecka.

Odwiedź nas w SOCIAL MEDIA

Administratorem Twoich danych osobowych i podmiotem prowadzącym stronę www.logos.edu.pl jest Logos therapy Centrum Wspierania Rozwoju ul. Wąwozowa 30/1, 02-796 Warszawa.

Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera i przechowywane do chwili rezygnacji z subskrypcji.
zamknij
zamknij