Neurologopedia

Zobacz więcej
W zakresie neurologopedii, zajmujemy się diagnozą, terapią oraz profilaktyką neurologopedyczną niemowląt.

Diagnoza i terapia neurologopedyczna obejmuje zaburzenia mowy i komunikacji pochodzenia neurologicznego, spowodowanymi uszkodzeniami i dysfunkcjami ośrodkowego lub/i obwodowego układu nerwowego.

Terapia neurologopedyczna kierowana jest do dzieci i młodzieży:
  • z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego OUN
  • z afazją, alalią, dyzartrią, SLI, niedokształceniem mowy typu korowego
  • z niedokształceniem mowy na tle zaburzeń rozwojowych, np. spektrum autyzmu
  • z opóźnionym rozwojem mowy ORM
  • z dysfagią (zaburzenia połykania)
  • z niepełnosprawnością intelektualną (także towarzyszącą różnego rodzaju zespołom genetycznym)
  • z niedokształceniem mowy na tle niedosłuchu
  • z jąkaniem, giełkotem
  • z mutyzmem

Na pierwszą wizytę z neurologopedą warto zabrać książeczkę zdrowia dziecka, dokumentację medyczną oraz opinie innych specjalistów.

Odwiedź nas w SOCIAL MEDIA

Administratorem Twoich danych osobowych i podmiotem prowadzącym stronę www.logos.edu.pl jest Logos therapy Centrum Wspierania Rozwoju ul. Wąwozowa 30/1, 02-796 Warszawa.

Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera i przechowywane do chwili rezygnacji z subskrypcji.
zamknij
zamknij