Terapia Ręki

Terapia ręki to taka terapia, która ma na celu usprawniania małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców.

Zobacz więcej

Terapia ręki

Sam mechanizm działania ręki jest bardzo skomplikowany i uzależniony od sprawnego funkcjonowania poszczególnych jej elementów będących w ścisłym związku z układem nerwowym.

Ręka, odpowiedzialna jest za wiele funkcji. Początkowo bierze udział w poznawaniu świata, pomaga w lokomocji, a w dalszym rozwoju wykonuje bardzo precyzyjne i skomplikowane ruchy decydujące o prawidłowym funkcjonowaniu człowieka w społeczeństwie. Wszystkie te aspekty pokazują dlaczego jej prawidłowe działanie jest tak ważne.

Ćwiczenia podczas terapii ręki mają za zadanie rozwinąć sprawność ruchową dłoni dziecka, umiejętność chwytu oraz koordynację obu dłoni, niezbędną do wykonywania wielu czynności w codziennych zadaniach. Istotne jest również dostarczenie podczas terapii bodźców proprioceptywnych (tzw. czucie głębokie, czyli odbiór przez receptory zlokalizowane w mięśniach i stawach bodźców związanych z uciskiem, rozciągnięciem, wibracją, ustawieniem i ruchem części ciała wobec siebie) oraz różnorodnych wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur i faktur materiałów oraz ich rozróżniania. Terapeuta patrząc globalnie na dziecko stara się pracować nad poprawną postawą podczas siadu, normalizacją napięcie, a dopiero w końcowej fazie skupia uwagę na poprawie grafomotoryki.

Dla kogo terapia ręki?


Dla tych dzieci które,

 • niechętnie i z oporem podejmują czynności manualne jak: malowanie, rysowanie, lepienie z plasteliny czy układanie drobnych przedmiotów,
 • mają problemy z nauką czynności samoobsługowych (ubieranie, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, picie z kubka),
 • mają trudności z wykonywaniem działań wymagających dużej precyzji a także problemy z koordynacją obu rąk podczas czynności manipulacyjnych,
 • mają obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej,
 • mają nieprawidłową postawę ciała,
 • mają zaburzenia koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz problemy z koordynacją ruchową,
 • wykazują potrzebę zdecydowanego i mocnego ucisku poprzez siadanie na własnych dłoniach, bardzo mocno zaciskają ręce na przedmiotach, mocno naciskają kredki,
 • nie lubią dotykać nowych i różnorodnych faktur,
 • mają duże trudności z dostosowaniem siły do określonego zadania ruchowego a szybkość ich ruchów nie jest dostosowana do zadania,
 • mają trudności z planowaniem ruchowym i uczeniem się nowych czynności manualnych, manipulacyjnych,
 • mają problemy grafomotoryczne na wczesnym etapie wczesnoszkolnym.

Odwiedź nas w SOCIAL MEDIA

Administratorem Twoich danych osobowych i podmiotem prowadzącym stronę www.logos.edu.pl jest Logos therapy Centrum Wspierania Rozwoju ul. Wąwozowa 30/1, 02-796 Warszawa.

Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera i przechowywane do chwili rezygnacji z subskrypcji.
zamknij
zamknij