Integracja Sensoryczna

Co to jest Integracja Sensoryczna?

Zobacz więcej

Co to jest Integracja Sensoryczna?

Wszystkie informacje jakie każdy człowiek odbiera ze świata zewnętrznego docierają do niego poprzez zmysły. Układ nerwowy każdego z nas reaguje na bodźce płynące ze zmysłu: wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku oraz równowagi i następnie tak je interpretuje i przetwarza, aby mogły być wykorzystane we właściwym i efektywnym działaniu. W każdym momencie życia do naszego mózgu dociera niezliczona ilość informacji z naszych zmysłów, zaburzenie któregokolwiek ze zmysłów wywołuje nieodpowiednie reakcje na sytuacje, w których się znajdujemy. Zakłócenia w dopływie bodźców, ich brak lub niedobór, zaburzają cały proces integracji zmysłowej i mogą prowadzić do zaburzeń w zakresie integracji sensorycznej.

Co może wskazywać na zaburzenia procesów Integracji Sensorycznej?

 • nadruchliwość, nadpobudliwość
 • poziom aktywności dziecka jest niepokojąco wysoki lub niski
 • obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe
 • problemy z utrzymaniem równowagi
 • obniżony próg bólu
 • trudności w koncentracji uwagi
 • nadmierna lub obniżona wrażliwość na dotyk, dźwięk, bodźce wzrokowe
 • obniżony poziom koordynacji ruchowej, niezdarność ruchowa, lęk przed wysokością, upadkiem
 • unikanie aktywności ruchowej na placu zabaw, wspinanie, huśtanie, karuzela
 • choroba lokomocyjna
 • trudności w nabywaniu nowych umiejętności: jazda na rowerze, łapanie i kopanie piłki
 • trudności z samodzielnym ubieraniem się, myciem, czesaniem, zapinaniem guzików
 • unikanie aktywności plastycznych: rysowanie, lepienie, wycinanie
 • problemy z nauką pisania i czytania
 • trudności z samodzielnym i prawidłowym piciem, żuciem i połykaniem
 • impulsywność, dziecko często traci samokontrolę i ma trudności z uspokojeniem się
 • dziecko jest ruchowo mniej sprawne niż rówieśnicy
 • opóźniony rozwój mowy, mowa niewyraźna, ograniczony zasób słów

Odwiedź nas w SOCIAL MEDIA

Administratorem Twoich danych osobowych i podmiotem prowadzącym stronę www.logos.edu.pl jest Logos therapy Centrum Wspierania Rozwoju ul. Wąwozowa 30/1, 02-796 Warszawa.

Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera i przechowywane do chwili rezygnacji z subskrypcji.
zamknij
zamknij